Tag: mockup

  • Zorro Mockup #2

    Zorro Mockup #2

    Czy tak mógłby wyglądać remake Zorro na C+4 i na Atari? Kolory tła to raster bary, a w trybie 5 kolorowym znakowym na Atari powinno dać się zrobić takie właśnie zmiany kolorów co kilka lini. Paleta mniej więcej uspójniona dla C+4 i Atari8bit.

  • Kracken prince. C64 version?

    Kracken prince. C64 version?

    This is just to show how possibly my latest C+4 picture could look like on C64. I’m not convinced about the coloring though. But, hey C64 has only 16 colors where C+4 has 121 of them 😉Anyway. Enjoy!