Tag: remake

  • Attila23. 2011 Image Remake

    Attila23. 2011 Image Remake

    The pixel art pic titled Atilla was my first one for Commodore plus/4 computer. I love this platform since then. This year I wanted to do a remake of this first image. So here it is. Please notice the wrong spelling of the first image (Atilla) and the new correct one Attila. I asked Murphy…

  • Zorro Mockup #2

    Zorro Mockup #2

    Czy tak mógłby wyglądać remake Zorro na C+4 i na Atari? Kolory tła to raster bary, a w trybie 5 kolorowym znakowym na Atari powinno dać się zrobić takie właśnie zmiany kolorów co kilka lini. Paleta mniej więcej uspójniona dla C+4 i Atari8bit.